Obec Ostrata

Valná hromada singulární spolek

Dne 27.3.2020 se v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Ostratě uskuteční zasedání Valné hromady Lesní singulární společnosti Ostrata, spolek. V přílohách naleznete pozvánku, návrh na změnu stanov a také přihlášku do spolku. Ta je určena pro spoluvlastníky pozemků spravovaných spolkem, kteří ještě nejsou členy.