Úřední deska

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno 2018-11-12 10:33 Sejmuto 28-11-2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno 2018-11-08 10:40 Sejmuto 25-11-2018

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Vyvěšeno 2018-10-26 10:43 Sejmuto 11-11-2018

Oznámení o zahájení řízení k udělení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Vyvěšeno 2018-10-26 10:41 Sejmuto 15-11-2018

Pozvánka na ustavující zasedání Obecního zastupitelstva

Vyvěšeno 2018-10-16 10:45 Sejmuto 24-10-2018

Účetní uzávěrka 2017

Vyvěšeno 2018-05-01 10:50 Sejmuto 30-04-2019

Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno 2018-03-13 10:53 Sejmuto 31-12-2023

Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 28. 2. 2018 od 19,00 h

Vyvěšeno 2018-02-20 07:09 Sejmuto 01-03-2018

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření – Vymezení zamořené oblasti

Vyvěšeno 2018-02-05 07:07 Sejmuto 22-02-2018

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – k zamezení šíření nebezpečné nákazy –afrického moru prasat

Vyvěšeno 2018-02-01 07:04 Sejmuto 16-02-2018

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ostrata v uplynulém období 2014 – 2017

Vyvěšeno 2018-01-08 07:00 Sejmuto 09-02-2018

ZMĚNA NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Vyvěšeno 2017-12-12 01:07 Sejmuto 18-12-2017

Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 6. 12. 2017 od 19,00 h

Vyvěšeno 2017-11-28 01:05 Sejmuto 07-12-2017

Veřejná vyhláška doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 2017-11-22 01:02 Sejmuto 16-01-2018

Veřejná vyhláška- Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 2017-11-22 12:58 Sejmuto 08-01-2018

Komentáře jsou uzavřeny.