Obec Ostrata

Oficiální stránky

Úřední deska

 

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci stavby – Hvozdná

Vyvěšeno 2019-10-09 13:32:50 Sejmuto 26.10.2019

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Vyvěšeno 2019-09-06 11:08:17 Sejmuto 22.09.2019

Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Vyvěšeno 2019-09-06 09:03:05 Sejmuto 31.12.2022

Veřejná vyhláška Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Vyvěšeno 2019-09-06 08:51:44 Sejmuto 31.12.2023

Rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno 2019-09-05 09:31:44 Sejmuto 31.12.2019

Zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno 2019-08-28 10:49:06 Sejmuto 05.09.2019

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Barum rally Zlín

Vyvěšeno 2019-08-09 08:59:35 Sejmuto 27.08.2019

Pozvánka na jednání Valné hromady Mikroregion Slušovicko

Vyvěšeno 2019-06-11 08:24:28 Sejmuto 18.06.2019

závěrečný účet obce Ostrata 2018

Ostrata-zpráva 2018

Vyvěšeno 2019-06-06 10:38:49 Sejmuto

Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno 2019-06-06 09:33:12 Sejmuto 31.12.2019

Zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno 2019-05-28 16:07:42 Sejmuto 05.06.2019

Návrh závěrečného účtu obce Ostrata 2018

 

Vyvěšeno 2019-05-17 10:35:18 Sejmuto 05.06.2019

vyúčtování stočné 2018

Vyvěšeno 2019-05-02 08:05:59 Sejmuto 02.06.2019

Veřejná vyhláška Finanční úřad pro Zlínský kraj 

Vyvěšeno 2019-04-25 08:59:24 Sejmuto 27.05.2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 Mikroregion

Vyvěšeno 2019-04-17 15:25:14 Sejmuto 31.03.2020

Závěrečný účet 2018 – Mikroregion

Vyvěšeno 2019-04-17 15:24:03 Sejmuto 31.03.2020

Informace o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno 2019-04-12 11:07:58 Sejmuto 25.05.2019

Informace o počtu a sídle okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Informace o počtu a sídle okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Vyvěšeno 2019-04-12 11:06:35 Sejmuto 25.05.2019

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno 2019-04-12 11:00:25 Sejmuto 25.05.2019

https://www.ostrata.cz/edn-deska/ochrana-lesu/

Vyvěšeno 2019-04-08 13:21:51 Sejmuto 31.12.2022

Rozpočtové opatření č. 1

https://www.ostrata.cz/edn-deska/rozpoctove-opatreni-c-1/

Vyvěšeno 2019-03-14 12:37:47 Sejmuto 31.12.2019

Výroční zpráva 2018

https://www.ostrata.cz/edn-deska/vyrocni-zprava-2018/

Vyvěšeno 2019-03-07 07:57:27 Sejmuto 22.03.2019

Veřejná vyhláška – oprava hlavní silnice

https://www.ostrata.cz/edn-deska/verejna-vyhlaska-oprava-hlavni-silnice/

Vyvěšeno 2019-03-04 11:52:06 Sejmuto 19.03.2019

 

Mikroregion – návrh rozpočtu – ke zveřejnění

https://www.ostrata.cz/edn-deska/mikroregion-navrh-rozpoctu-ke-zverejneni/

Vyvěšeno 2019-03-01 11:48:51 Sejmuto 19.03.2019
Vyvěšeno 2019-02-18 16:35:44 Sejmuto 19.03.2019

https://www.ostrata.cz/edn-deska/ve-stope-valasske-zimy/

Vyvěšeno 2019-01-30 16:25:38 Sejmuto 13.02.2019

https://www.ostrata.cz/edn-deska/zmena-narizeni-statni-veterinarni-spravy-3/

Vyvěšeno 2019-01-25 11:31:43 Sejmuto 09.02.2019

Rozpočtové opatření č. 2 Mikroregion

Vyvěšeno 2018-12-20 12:09:04 Sejmuto 31.12.2019

Úplně znení nařízení státní veterinární správy

Vyvěšeno 2018-12-19 12:22:29 Sejmuto 03.01.2019

Změna nařízení státní veterinární správy

Vyvěšeno 2018-12-19 12:21:32 Sejmuto 03.01.2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021

Vyvěšeno 2018-12-14 11:42:03 Sejmuto 31.12.2019

Rozpočet 2019

Vyvěšeno 2018-12-14 11:37:20 Sejmuto 31.12.2019

https://www.ostrata.cz/edn-deska/rozpoctove-opatreni-c-6/

Vyvěšeno 2018-12-14 11:33:32 Sejmuto 31.12.2018

Program 1. zasedání OZ Ostrata – konaného 13. 12. 2018 od 18:00

Vyvěšeno 2018-11-29 10:17:08 Sejmuto 13.12.2018

Zrušení zákazu vstupů do lesa

Vyvěšeno 2018-11-26 16:17:16 Sejmuto 11.12.2018

Rozpočet sdružení měst a obcí východní Moravy 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu SMOVM 2019-2022

Vyvěšeno 2018-11-26 14:00:27 Sejmuto 11.12.2018

návrh rozpočtu 2019

Vyvěšeno 2018-11-25 09:57:40 Sejmuto 14.12.2018

Veřejná vyhláška doručení aktualizae č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 2018-11-12 13:01:36 Sejmuto 28.11.2018

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno 2018-11-12 10:33:45 Sejmuto 28.11.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno 2018-11-08 10:40:09 Sejmuto 25.11.2018

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Vyvěšeno 2018-10-26 10:43:33 Sejmuto 11.11.2018

Oznámení o zahájení řízení k udělení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Vyvěšeno 2018-10-26 10:41:39 Sejmuto 15.11.2018

Pozvánka na ustavující zasedání Obecního zastupitelstva

Vyvěšeno 2018-10-16 10:45:10 Sejmuto 24.10.2018

https://www.ostrata.cz/edn-deska/zamer-bautovi/

Vyvěšeno 2018-10-01 15:39:24 Sejmuto 17.10.2018

rozpočtové opatření č. 4

Vyvěšeno 2018-09-20 15:58:06 Sejmuto 07.10.2018

Program zasedání OZ Ostrata – konaného v pondělí 9. 7. 2018 od 18,00 h

Vyvěšeno 2018-07-01 09:03:00 Sejmuto 17.07.2018

Záměr – prodej pozemku p. č. 124

Vyvěšeno 2018-05-21 08:59:47 Sejmuto 05.06.2018

Záměr – prodej pozemku p. č. 386

Vyvěšeno 2018-05-21 08:56:54 Sejmuto 05.06.2018

Program zasedání OZ Ostrata – konaného ve středu 16. 5. 2018 od 19,00 h

Vyvěšeno 2018-05-07 08:54:12 Sejmuto 17.05.2018

Dokumenty Veřejná vyhláška doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 2018-05-05 08:51:36 Sejmuto 06.06.2018

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 2018-05-05 08:48:46 Sejmuto 06.06.2018

rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno 2018-05-01 15:56:50 Sejmuto

rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno 2018-05-01 15:54:43 Sejmuto 17.05.2018

Účetní uzávěrka 2017

 

Vyvěšeno 2018-05-01 10:50:46 Sejmuto 30.04.2019

Návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Březová u Zlina

Vyvěšeno 2018-04-03 13:03:05 Sejmuto 20.04.2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Vyvěšeno 2018-04-01 12:57:03 Sejmuto 30.04.2018

Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno 2018-03-13 10:53:16 Sejmuto 31.12.2023

Záměr odkupu pozemku P.Č.174 od Milana a Milána Matulových, Ostrata č.p. 26

Vyvěšeno 2018-03-06 12:50:21 Sejmuto 23.03.2018

Záměr – pronájem obecního pozemku P.Č. 492 Spolku myslivců

Vyvěšeno 2018-03-06 12:47:09 Sejmuto 23.03.2018

Záměr – Prodej pozemku P.Č. 69/2 p. Leoši Manovi

Vyvěšeno 2018-03-06 12:45:07 Sejmuto 23.03.2018

Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 28. 2. 2018 od 19,00 h

Vyvěšeno 2018-02-20 19:09:25 Sejmuto 01.03.2018

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření – Vymezení zamořené oblasti

Vyvěšeno 2018-02-05 19:07:18 Sejmuto 22.02.2018

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – k zamezení šíření nebezpečné nákazy –afrického moru prasat

Vyvěšeno 2018-02-01 19:04:50 Sejmuto 16.02.2018

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ostrata v uplynulém období 2014 – 2017

Vyvěšeno 2018-01-08 19:00:03 Sejmuto 09.02.2018

ZMĚNA NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Vyvěšeno 2017-12-12 13:07:11 Sejmuto 18.12.2017

Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 6. 12. 2017 od 19,00 h

Vyvěšeno 2017-11-28 13:05:24 Sejmuto 07.12.2017

Veřejná vyhláška doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 2017-11-22 13:02:48 Sejmuto 16.01.2018

Veřejná vyhláška- Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 2017-11-22 12:58:22 Sejmuto 08.01.2018

Pozvánka na mimořádné zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 7. 6. 2017 od 19.00 h

Vyvěšeno 2017-05-25 10:55:18 Sejmuto 09.06.2017

Záměr prodeje obecního pozemku – parcely č. 315

Vyvěšeno 2017-02-27 12:45:26 Sejmuto 06.03.2017

Záměr prodeje obecního pozemku – parcely 460/2

Vyvěšeno 2016-09-16 12:38:49 Sejmuto 03.10.2016

3/2016 – Obecně závazná vyhláška o době a ochraně nočního klidu v Ostratě

Vyvěšeno 2016-09-08 10:57:14 Sejmuto 26.09.2016

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2016

Vyvěšeno 2016-08-28 11:01:36 Sejmuto 07.09.2016

Záměr – prodej a nákup mezi obcí a panem Pátkem ( 6.8. 2015 do 9.9.2015)

Vyvěšeno 2015-08-06 10:59:17 Sejmuto 09.09.2015

 

 

Copyright © Obec Ostrata 2019 |