Úřední deska

 

Pozvánka na jednání Valné hromady Mikroregion Slušovicko

Vyvěšeno 11. 6. 2019 Sejmuto 18.06.2019

Závěrečný účet obce rok 2018

Vyvěšeno 6. 6. 2019 Sejmuto

Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno 6. 6. 2019 Sejmuto 17.06.2019

Zasedání zastupitelstva obce

Vyvěšeno 28. 5. 2019 Sejmuto 05.06.2019

 

Návrh závěrečného účtu a zpráva o přezkoumání hospodaření obce

Vyvěšeno 17. 5. 2019 Sejmuto 05.06.2019

vyúčtování stočné 2018

Vyvěšeno 2. 5. 2019 Sejmuto 02.06.2019
Vyvěšeno 25. 4. 2019 Sejmuto 27.05.2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 Mikroregion

Vyvěšeno 17. 4. 2019 Sejmuto 31.03.2020

Závěrečný účet 2018 – Mikroregion

Vyvěšeno 17. 4. 2019 Sejmuto 31.03.2020

Informace o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Informace o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Vyvěšeno 12. 4. 2019 Sejmuto 25.05.2019

Informace o počtu a sídle okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Informace o počtu a sídle okrsků pro volby do Evropského parlamentu

Vyvěšeno 12. 4. 2019 Sejmuto 25.05.2019

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno 12. 4. 2019 Sejmuto 25.05.2019

https://www.ostrata.cz/edn-deska/ochrana-lesu/

Vyvěšeno 8. 4. 2019 Sejmuto 31.12.2022

Rozpočtové opatření č. 1

https://www.ostrata.cz/edn-deska/rozpoctove-opatreni-c-1/

Vyvěšeno 14. 3. 2019 Sejmuto 31.12.2019

Výroční zpráva 2018

https://www.ostrata.cz/edn-deska/vyrocni-zprava-2018/

Vyvěšeno 7. 3. 2019 Sejmuto 22.03.2019

Veřejná vyhláška – oprava hlavní silnice

https://www.ostrata.cz/edn-deska/verejna-vyhlaska-oprava-hlavni-silnice/

Vyvěšeno 4. 3. 2019 Sejmuto 19.03.2019

 

Mikroregion – návrh rozpočtu – ke zveřejnění

https://www.ostrata.cz/edn-deska/mikroregion-navrh-rozpoctu-ke-zverejneni/

Vyvěšeno 1. 3. 2019 Sejmuto 19.03.2019
Vyvěšeno 18. 2. 2019 Sejmuto 19.03.2019

https://www.ostrata.cz/edn-deska/ve-stope-valasske-zimy/

Vyvěšeno 30. 1. 2019 Sejmuto 13.02.2019

https://www.ostrata.cz/edn-deska/zmena-narizeni-statni-veterinarni-spravy-3/

Vyvěšeno 25. 1. 2019 Sejmuto 09.02.2019

Rozpočtové opatření č. 2 Mikroregion

Vyvěšeno 20. 12. 2018 Sejmuto 31.12.2019

Úplně znení nařízení státní veterinární správy

Vyvěšeno 19. 12. 2018 Sejmuto 03.01.2019

Změna nařízení státní veterinární správy

Vyvěšeno 19. 12. 2018 Sejmuto 03.01.2019

Rozpočtový výhled r.2020-2021

Vyvěšeno 14. 12. 2018 Sejmuto 31.12.2019

Rozpočet 2019

Vyvěšeno 14. 12. 2018 Sejmuto 31.12.2019

https://www.ostrata.cz/edn-deska/rozpoctove-opatreni-c-6/

Vyvěšeno 14. 12. 2018 Sejmuto 31.12.2018

Program 1. zasedání OZ Ostrata – konaného 13. 12. 2018 od 18:00

Vyvěšeno 29. 11. 2018 Sejmuto 13.12.2018

Zrušení zákazu vstupů do lesa

Vyvěšeno 26. 11. 2018 Sejmuto 11.12.2018

Rozpočet sdružení měst a obcí východní Moravy 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu SMOVM 2019-2022

Vyvěšeno 26. 11. 2018 Sejmuto 11.12.2018

návrh rozpočtu 2019

Vyvěšeno 25. 11. 2018 Sejmuto 14.12.2018

Veřejná vyhláška doručení aktualizae č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 12. 11. 2018 Sejmuto 28.11.2018

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno 12. 11. 2018 Sejmuto 28.11.2018

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno 8. 11. 2018 Sejmuto 25.11.2018

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Vyvěšeno 26. 10. 2018 Sejmuto 11.11.2018

Oznámení o zahájení řízení k udělení vyjímky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů

Vyvěšeno 26. 10. 2018 Sejmuto 15.11.2018

Pozvánka na ustavující zasedání Obecního zastupitelstva

Vyvěšeno 16. 10. 2018 Sejmuto 24.10.2018

https://www.ostrata.cz/edn-deska/zamer-bautovi/

Vyvěšeno 1. 10. 2018 Sejmuto 17.10.2018

rozpočtové opatření č. 4

Vyvěšeno 20. 9. 2018 Sejmuto 07.10.2018

Program zasedání OZ Ostrata – konaného v pondělí 9. 7. 2018 od 18,00 h

Vyvěšeno 1. 7. 2018 Sejmuto 17.07.2018

Záměr – prodej pozemku p. č. 124

Vyvěšeno 21. 5. 2018 Sejmuto 05.06.2018

Záměr – prodej pozemku p. č. 386

Vyvěšeno 21. 5. 2018 Sejmuto 05.06.2018

Program zasedání OZ Ostrata – konaného ve středu 16. 5. 2018 od 19,00 h

Vyvěšeno 7. 5. 2018 Sejmuto 17.05.2018

Dokumenty Veřejná vyhláška doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 5. 5. 2018 Sejmuto 06.06.2018

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání návrhu č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 5. 5. 2018 Sejmuto 06.06.2018

rozpočtové opatření č. 3

Vyvěšeno 1. 5. 2018 Sejmuto

rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno 1. 5. 2018 Sejmuto 17.05.2018

Účetní uzávěrka 2017

 

Vyvěšeno 1. 5. 2018 Sejmuto 30.04.2019

Návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Březová u Zlina

Vyvěšeno 3. 4. 2018 Sejmuto 20.04.2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Vyvěšeno 1. 4. 2018 Sejmuto 30.04.2018

Výzva úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšeno 13. 3. 2018 Sejmuto 31.12.2023

Záměr odkupu pozemku P.Č.174 od Milana a Milána Matulových, Ostrata č.p. 26

Vyvěšeno 6. 3. 2018 Sejmuto 23.03.2018

Záměr – pronájem obecního pozemku P.Č. 492 Spolku myslivců

Vyvěšeno 6. 3. 2018 Sejmuto 23.03.2018

Záměr – Prodej pozemku P.Č. 69/2 p. Leoši Manovi

Vyvěšeno 6. 3. 2018 Sejmuto 23.03.2018

Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 28. 2. 2018 od 19,00 h

Vyvěšeno 20. 2. 2018 Sejmuto 01.03.2018

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření – Vymezení zamořené oblasti

Vyvěšeno 5. 2. 2018 Sejmuto 22.02.2018

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – k zamezení šíření nebezpečné nákazy –afrického moru prasat

Vyvěšeno 1. 2. 2018 Sejmuto 16.02.2018

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ostrata v uplynulém období 2014 – 2017

Vyvěšeno 8. 1. 2018 Sejmuto 09.02.2018

ZMĚNA NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Vyvěšeno 12. 12. 2017 Sejmuto 18.12.2017

Program zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 6. 12. 2017 od 19,00 h

Vyvěšeno 28. 11. 2017 Sejmuto 07.12.2017

Veřejná vyhláška doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 22. 11. 2017 Sejmuto 16.01.2018

Veřejná vyhláška- Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Vyvěšeno 22. 11. 2017 Sejmuto 08.01.2018

Pozvánka na mimořádné zasedání OZ Ostrata konaného ve středu 7. 6. 2017 od 19.00 h

Vyvěšeno 25. 5. 2017 Sejmuto 09.06.2017

Záměr prodeje obecního pozemku – parcely č. 315

Vyvěšeno 27. 2. 2017 Sejmuto 06.03.2017

Záměr prodeje obecního pozemku – parcely 460/2

Vyvěšeno 16. 9. 2016 Sejmuto 03.10.2016

3/2016 – Obecně závazná vyhláška o době a ochraně nočního klidu v Ostratě

Vyvěšeno 8. 9. 2016 Sejmuto 26.09.2016

Návrh rozpočtového opatření č. 2 / 2016

Vyvěšeno 28. 8. 2016 Sejmuto 07.09.2016

Záměr – prodej a nákup mezi obcí a panem Pátkem ( 6.8. 2015 do 9.9.2015)

Vyvěšeno 6. 8. 2015 Sejmuto 09.09.2015

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.