Obec Ostrata

Prohlášení o přístupnosti

Obec Ostrata se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

Standardy a struktura webu

Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS a některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript a s ním populární open-source knihovnu jQuery.

Přizpůsobení velikosti textu

Pokud je pro vás text na webových stránkách obtížně čitelný, tak k jeho zvětšení můžete použít standartní nástroje Vašeho internetového prohlížeče.

V nejběžnějších moderních prohlížečích (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari) lze text zvětšit současným zvolením Ctrl+ a zmenšít Ctrl-. K původní velikosti se lze vrátit pomocí Ctrl+0, nebo Ctrl+*. V Safari na OS X použijte místo Ctrl klávesu Command (⌘)

Informace prezentované v jiných formátech

Ve formátu PDF jsou k dispozici dokumenty, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe reader.

Část dokumentů je rovněž zveřejněna v některém z formátů aplikace Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Libre office.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

  1. Některé PDF soubory obsahují naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text. (Pravidlo 1.1 Textové alternativy)
  2. Některé vložené video záznamy neobsahují titulky. (Pravidlo 1.2.2 Titulky (předtočené), Pravidlo 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené))
  3. Vložené video záznamy neobsahují překlad do znakového jazyka a rozšířený audio popis. (Pravidlo 1.2.6 Znakový jazyk (předtočený), Pravidlo 1.2.7 Rozšířený audio popis (předtočený))
  4. Není k dispozici alternativa pro video záznamy. (Pravidlo 1.2.8 Alternativa pro multimediální prvky (předtočené))
  5. Není k dispozici mechanismus pro vizuální znázornění textových bloků (např. uživatel si nemůže volit barvy popředí a pozadí). (Pravidlo 1.4.8 Vizuální znázornění)
  6. Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku. (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu))

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše připomínky, náměty či problémy při zobrazování internetových stránek www.ostrata.cz můžete zasílat na e-mailovou adresu langerova@ostrata.cz předmět Prohlášení o přístupnosti web stránek . Tuto e-mailovou adresu rovněž můžete využít pro ohlášení podezření, že tyto webové stránky nesplňují zákonem dané požadavky.

Vypracováno: 11. 11. 2021

Revidováno 11.3.2024

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného obcí Ostrata.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7
IČO: 17651921
e-mail: posta@dia.gov.cz