Ceník platný pro rok 2021

SÁL

2 500 Kč pro občany Ostraty

5 500 Kč osoby bez trvalého bydliště v Ostratě, spolky (mimo obecní) a firmy

(plus energie, plyn, praní ubrusů a utěrek a případné škody)

DŘEVOSTAVBA

1300 Kč pro občany Ostraty

2500 Kč osoby bez trvalého bydliště v Ostratě a firmy

 (plus energie, plyn a případné škody)

ZASEDACÍ MÍSTNOST OÚ – maximální počet 35 lidí

1300 Kč pro občany Ostraty – mimo topnou sezónu (od 1. května do 30. září) plus praní ubrusů, utěrek a případné škody

1500 Kč pro občany Ostraty po dobu topné sezóny ( 1. října – 30. dubna)

plus praní ubrusů, utěrek a případné škody

Pro firmy a cizí osoby nebude rezervace možná.

Obecní spolky mají pro své akce pronájem bezplatný, platí jen spotřebu energií (za sál nebo dřevostavbu). Ostatní spolky (regionální, kde je Ostrata zastoupena) mají pronájem za vyšší cenu.

Rezervace může být provedena výhradně na zodpovědnost občana Ostraty ( i za spolky vč. regionálních), zodpovědného zástupce firmy vyvíjející povolenou činnost v obci a spolupracující s obcí, dále zaměstnance obce v pracovním poměru. Tato osoba ručí za převzetí majetku, pořádek při akci a za předání zpět zástupci obce. S ní budou také řešeny případné problémy a způsobené škody.

Obec si vyhrazuje právo odmítnout rezervaci při nejednoznačnosti oprávnění k rezervaci, z důvodu špatné zkušenosti z předchozí spolupráce se zájemcem nebo z důvodů technické nezpůsobilosti objektu – např. probíhající opravy objektu nebo zařízení. Důvodem pro odmítnutí rezervace může být také neplnění povinností žádajícího občana vůči obci – např. nezaplacené poplatky.

Obec si vyhrazuje přednostní právo na rezervaci z důvodu veřejného zájmu pro obecní akce.

Kalendář rezervací musí být dostupný na webových stránkách obce i s uvedením termínu a rezervovaného prostoru ( sál KD, sál OÚ nebo dřevostavba).