Obec Ostrata

Singulární spolek

Lesní singulární společnost Ostrata, spolek, je dobrovolným sdružením vlastníků spoluvlastnických podílů lesních pozemků v katastrálních územích Ostrata, Hvozdná a Štípa. Spolek byl založen 27. června 2019 na ustanovující schůzi schválením stanov spolku. Svou činností navazuje na činnost Singulárního sdružení Ostrata, které vzniklo 5. června 1995

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Statutárním orgánem je pak Výbor spolku. Má pět členů a je volen Valnou hromadou na pět let.

Členové výboru:
Mgr. Tomáš Divilek, předseda (tel. 739 348 077)
Miloslav Bartoň, místopředseda
Michal Vrána, jednatel
Josef Bobál
Ing. Miroslav Gargulák

Odborný lesní hospodář: Ing. Evžen Babík (tel. 577 901 217)

V roce 2020 se uskutečnilo zasedání Valné hromady spolku v pátek 18. září. Zápis z Valné hromady je ke stažení níže.

Ceník samovýroby dřeva v lokalitě Hájky pro rok 2021

PODÍLNÍCI:
kůrovcové dřevo – 50 Kč/m3
tvrdé dřevo – 150 Kč/m3 (cena platí při současné těžbě minimálně 10 m3 kůrovcového dřeva)                             
                         – 400 Kč/m3 (bez těžby kůrovcového dřeva)

NEPODÍLNÍCI (pouze v případě nezájmu o kůrovcové dřevo ze strany podílníků):
kůrovcové dřevo – 150 Kč/m3
tvrdé dřevo – nelze

V případě zájmu kontaktujte hajného Ing. Evžena Babíka, tel. 577 901 217