Singulární spolek

Lesní singulární společnost Ostrata, spolek

Lesní singulární společnost Ostrata, spolek, je dobrovolným sdružením vlastníků spoluvlastnických podílů lesních pozemků v katastrálních územích Ostrata, Hvozdná a Štípa. Spolek byl založen 27. června 2019 na ustanovující schůzi schválením stanov spolku. Svou činností navazuje na činnost Singulárního sdružení Ostrata, které vzniklo 5. června 1995.

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Statutárním orgánem je pak Výbor spolku. Má pět členů a je volen Valnou hromadou na pět let.

Členové výboru:
Mgr. Tomáš Divilek, předseda (tel. 739 348 077)
Miloslav Bartoň, místopředseda
Michal Vrána, jednatel
Josef Bobál
Ing. Miroslav Gargulák

Odborný lesní hospodář: Ing. Evžen Babík (tel. 577 901 217)

Lesní singulární společnost Ostrata, spolek oznamuje, že dne 18.9.2020 se v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Ostratě uskuteční zasedání Valné hromady spolku. Prosíme všechny členy, aby si sebou vzali roušky.