Obec Ostrata

Obecní úřad

Obec Ostrata vznikla jako samosprávná územní jednotka v souladu s §1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích

v platném znění a dle §4 tohoto zákona může vystupovat v právních vztazích svým jménem a nést odpovědnost

z těchto vztahů vyplývající.

Úřední hodiny

pondělí 8:00- 11:00 – 13:30 – 17:00

Středa  8:00- 11:00 – 13:30 – 17:00