Knihovna v Ostratě zavedla online katalog

On-line katalog Vám nabízí možnost vyhledávat v katalogu našeho knihovního fondu 24 hodin denně. Můžete v něm zjistit, jestli se ve fondu naší knihovny nachází titul, který vás zajímá. Dále můžete u každého titulu vyhledat, je-li právě volný, či zda… Zobrazit

Oznámení singulární společnosti Ostrata

Výbor singulární společnosti Ostrata oznamuje svým členům , že nastává nové období v lesním hospodaření takzvané deccenium. Pro zdárné zvládnutí začátku tohoto období, a možnost využití dotací bude potřeba zvýšit pracovní úsilí při výchovné těžbě – hlavně mladého lesa. Proto žádáme singularisty,… Zobrazit

Srdečně zveme

Ve čtvrtek dne 15. prosince 2011 v 9:00 hodin jste zváni na koncelebrovanou mši svatou kněží děkanátu Vizovice v kostele Hvozdná. Hlavním celebrantem bude otec arcibiskup Jam Graubner. Na Štědrý den 24. prosince  ve 20:00 hodin bude tradiční bohoslužba slova u ostratské kapličky. Zobrazit