VÝDEJ A PRODEJ PŮLEK PRASAT

ZOO Delta Štípa, Družstvo oznamuje VÝDEJ A PRODEJ PŮLEK PRASAT.

Dne 24. listopadu 2011 od 12 do 14 hodin.

V areálu  družstva Štípa.

cena s DPH: 60,- Kč/kg

Objednávky na vrátnici ATC tel.:577914001,