Oznámení singulární společnosti Ostrata

Výbor singulární společnosti Ostrata oznamuje svým členům , že nastává nové období v lesním hospodaření takzvané deccenium. Pro zdárné zvládnutí začátku tohoto období, a možnost využití dotací bude potřeba zvýšit pracovní úsilí při výchovné těžbě – hlavně mladého lesa. Proto žádáme singularisty, aby se přihlásili u hajného pana ing. Babíka na tel.:577 901 217, který bude též vyvěšen na nástěnce Obecního úřadu, a dohodli si

schůzku, kde jim bude vyznačena těžba a obdrží zadávací list.

Odměnou Vám bude vytěžená dřevní hmota a zdravý les.V případě nedostatečného zájmu singularistů, a hlavně pro ušetření finančních prostředků bude práce povolovaná i nečlenům společnosti.

Zárověň upozorňujeme, že případné zcizování dřevní hmoty bude trestáno lesní stráží vysokými pokutami podle lesního zákona.

Děkujeme za spolupráci, výbor singulární společnosti Ostrata. Zároveň přejeme všem příjemné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce.