Obec Ostrata

Setkání zastupitelů s důchodci 21. 9. 2018

V pátek 21. září se po roce konalo v sále kulturního domu pravidelné setkání zastupitelů s důchodci. Počet pozvaných dosáhl už 91, ale na účasti se to, bohužel, neprojevilo. V sále a na presenční listině jsme napočítali pouze 31 spoluobčanů.

Krátce po 17, hodině starosta přivítal účastníky a stručně představil, co se v obci podařilo udělat za poslední období, seznámil účastníky s programem večera. Po dobré večeři byla připravena zábava. Hudební doprovod zajistil po celý průběh večera pan Petr Hochmajer. Krátce po 19. hodině zahájil své vystoupení iluzionista pan Jiří Hadaš. Do svých kouzel zapojoval postupně i vybrané účastníky. Při pohledu do sálu bylo vidět, že se všichni po celou dobu jeho 40minutového programu dobře baví. Pak už byla jen volná zábava při hudbě, zpěvu, pivu a dobrém vínku. Došlo i na tanec, ale nutno říci, že jen občas.

Jsem přesvědčen, že ti, kdo přijali pozvání, prožili s námi příjemný večer.

Miroslav Gargulák, starosta