Komunální volby – přenosná schránka

Prosíme občany, kteří se ze zdravot­ních důvodů nemohou osobně zúčastnit voleb a mají zájem, aby je okrsková volební komise navštívi­la v domácím prostředí s přenos­nou volební schránkou­, aby se do pátku 5. října 2018 do 12.00 ho­din přihlási­li na Obecní úřad Ostrata, tel.736 489 734.