Obec Ostrata

Setkání důchodců 2019

Už někdy po půli září byly rozdány pozvánky na setkání se zastupiteli devadesáti důchodcům z naší obce. V pátek 4. října od 17 hodin se v sálu kulturního domu začali skutečně scházet. Z informací při předávání pozvánek jsme měli předběžnou představu, jaká asi bude účast, ale i tak jsme byli zvědaví na skutečnost. Nakonec se sešlo 31 důchodců, což bylo přeci jen víc než pořadatelů. Po celý večer provázel hudebním doprovodem na klávesy a zpěvem populárních písní pan Šubík. Setkání zahájil starosta přivítáním a stručnou informací o dění v obci od září minulého roku a nástinem, co nás čeká v nejbližší budoucnosti. Památku na 4 zesnulé spoluobčany seniory v posledním roce jsme si připomněli symbolickou minutou ticha. Po dobré večeři, kterou jako obvykle připravil místostarosta Arnošt Horák a po nezbytné kávičce následovalo pěvecké vystoupení paní Jany Šmeidler. Přednes známých muzikálových a filmových melodií se setkal u posluchačů s úspěchem a s uznáním. Pozornosti neuniklo ani promítání fotografií dataprojektorem. Ke zhlédnutí byly snímky z posledního setkání důchodců, z lampionového průvodu, z rozsvěcování stromku, ze zabijačkového kotlíku, z Mikuláše, koblížků – zkrátka ze všech akcí proběhlých v tomto období a fotky z budování a udržování obecního majetku.

Z ohlasů hostů při loučení jsme si jen potvrdili oprávněnost pocitu, že se jim atmosféra setkání a program líbily, že stojí, zato setkání nadále organizovat bez ohledu na počet hostů. Protože ti, co skutečně přijdou, si to zaslouží. Ukazují, že o obec a obecní dění mají i v seniorském věku stále zájem.

Miroslav Gargulák