Obec Ostrata

Prodej palivového dříví

V posledním období byla znova zahájena těžba palivového dříví v obecním lese. Pro občany bude dřevo nabízeno v ceně 600 Kč v metrových délkách za prostorový metr včetně dopravy.

Zájemci hlaste se na obecním úřadě u pí. Langerové nebo na telefonním čísle 736 489 734.