Program 10. zasedání zastupitelstva obce Ostrata konaného dne 27. srpna 2012 v 19. hod

 • 1. Zahájení
 • 2. Volba návrhové komise
 • 3. Projednání plánu financování obnovy kanalizace
 • 4. Projednání akce „Rekonstrukce místní komunikace“
 • 5. Projednání výběrového řízení na akci – rekonstrukce MK
 • 6. Projednání komise na otvírání obálek na akci – rekonstrukce MK
 • 7. Projednání záměru obce prodej pozemku – Jiří Flora
 • 8. Různé
 • 9. Diskuze
 • 10. Schválení usnesení
 • 11. Závěr