Obec Ostrata získala ocenění Zlatá cihla za stavbu „ Multifunkčního kulturně sportovního zařízení“

V pátek 17. 08. 2012 proběhlo v obci Žlutava slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku Zlínského kraje. Vyhlašovateli  soutěže  byli Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Zlínský kraj, Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí České republiky.

Vítězem soutěže se stala a zlatou stuhu získala obec Žlutava. Za obec Ostrata převzal její starosta pan Karel Krátký z rukou senátorky Aleny Juřenčákové  a prvního náměstka ministra pro místní rozvoj Michala Janeby  ocenění  „ Zlatá cihla“ za stavbu „ Multifunkční kulturně sportovní zařízení“.

Další ocenění získali: Modrou stuhu za společenský život  –  obec Lužná, Bílou stuhu za rozvoj tradic na vesnici – obec Vysoké pole, Zelenou stuhu za péči  o  životní prostředí  – obec Machová, Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjekty  – obec Pitín.