Obec Ostrata

Foto: Morkovické hody

Jako správní spojenci v projektu k zachování tradičního košíkářského řemesla jsme na sobotu 24. června vypravovali zájezd pro občany Ostraty do Morkovic. Pozvánka přišla včas, takže jsme mohli reagovat na častou argumentaci neúčasti, že důvodem je současný termín konání s hasičskou soutěží Ostratský žleb.
Podařilo se termín hasičské soutěže posunout o 2 týdny dopředu a čekali jsme nebývalou účast. Ovšem omyl, očekávaná účast občanů nebyla naplněna ani na hasičské soutěži, ani na zájezdu.

V sobotu po  osmé hodině ranní vyjela směrem na Morkovice skupina čítající celkem 9 osob. Asi o půl desáté nás přivítali pořadatelé a starosta Morkovic. Nutno zdůraznit, že se o nás od prvního okamžiku starali vzorně. Vedle občerstvení, zákusků a koláčků jsme měli možnost s přáteli z Rudníku shlédnout tradiční jarmark s ukázkami nejen pletení z proutí, ale dalších domácích řemesel. Pak hostitelé sjednali možnost shlédnutí nové expozice pohlednic v Morkovickém zámku a pochlubili se i novou smuteční síní, předanou právě do užívání. Po dobrém obědě následovalo shlédnutí kulturního programu v příjemném prostředí bývalého letního kina, kde se vedle profesionálních souborů presentovaly postupně základní škola, základní umělecká škola,  mateřská školka, dětský tým hasičů, místní taneční skupiny a pěvecké soubory. Bylo co vidět, ale ve srovnání velikosti a podmínek s naší obcí asi dlouho budeme jen mlčky závidět.

Ve večerních hodinách zájezd úspěšně dorazil zpět do Ostraty. Poděkování patří řidiči panu Josefovi Mahďákovi, ale i všem účastníkům za representaci.

Ing. Miroslav Gargulák