Záměr – prodej a nákup mezi obcí a panem Pátkem ( 6.8. 2015 do 9.9.2015)

Záměr – prodej a nákup mezi obcí a panem Pátkem ( 6.8. 2015 do 9.9.2015)

Vyvěšeno 2015-08-06 08:59 Sejmuto Září 9, 2015

Zastupitelstvo obce Ostrata na svém zasedání dne 29. 7. 2015 schválilo vydání záměru k nákupu a prodeji pozemků mezi obcí  Ostrata a panem Václavem Pátkem dle přiloženého geometrického plánu.

Obec Osrata prodá panu Václavovi Pátkovi vyznačený pozemek před domem o rozloze 135 m2.

Obec  Ostrata koupí od pana Pátka vyznačený pozemek na rozšíření cesty podle domu o výměře 23 m2 a pozemek na vyznačené prodloužení cesty k obecnímu pozemku parcelní číslo 595/2 o rozloze 180 m2.

Cena vzájemných prodejů bude 105 Kč/m2.