Záměr odkupu pozemku P.Č.174 od Milana a Milána Matulových, Ostrata č.p. 26