Sbírky zákonů č. 42 obsahující usnesení vlády přijatá v souvislosti s nouzovým stavem na jednání vlády dne 19. 3. 2020.