Obec Ostrata

Oficiální stránky

Program zasedání OZ Ostrata – konaného v pondělí 9. 7. 2018 od 18,00 h

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu zasedání

3. Projednání návrhu a schválení rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018

4. Projednání a schválení počtu zastupitelů na příští volební období

5. Diskuse

6. Závěr

V Ostratě 1. 7. 2018

Ing. Miroslav Gargulák

starosta

Program zasedání OZ Ostrata – konaného v pondělí 9. 7. 2018 od 18,00 h

Vyvěšeno 2018-07-01 09:03 Sejmuto 2018-07-17
Copyright © Obec Ostrata 2019 |