Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Ostrata