UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM POZEMKŮ NA OŘEZ DŘEVIN

Upozornění firmy E.ON Česká republika, a. s. vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujích bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy.   Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č…. Zobrazit