Obec Ostrata

Zpráva pro členy Lesní singulární společnosti Ostrata

Lesní singulární společnost Ostrata informuje, že jejím členům jsou doručovány dopisy soukromých obchodních společností s nabídkami na odkup spoluvlastnických podílů na lesních pozemcích, jejichž součástí je i upozornění na zákonnou povinnost řešit kůrovcovou kalamitu pod hrozbou pokuty. Lesní singulární společnost Ostrata o této povinnosti řešit kůrovcovou kalamitu samozřejmě ví, toto průběžně řeší, a tedy vlastníci lesních pozemků nemusí mít žádnou obavu, že by jim hrozila jakákoliv sankce ze strany úřadů. Více informací o této záležitosti získáte u členů výboru singulární společnosti nebo na Obecním úřadě v Ostratě.

Pokud některý ze spoluvlastníků lesních pozemků uvažuje o prodeji svého spoluvlastnického podílu, může se obrátit osobně nebo telefonicky na předsedu výboru, pana Tomáše Divilka. Lesní singulární společnost Ostrata má k dispozici aktuální znalecký posudek na obecnou cenu pozemků, což může výrazně pomoci pro představu skutečné hodnoty majetku. Telefon na pana Tomáše Divilka je 739 348 077.