Zpráva pro členy Lesní singulární společnosti Ostrata

Lesní singulární společnost Ostrata upozorňuje své členy, aby se nenechali vyvézt z míry dopisy, které začaly chodit majitelům lesních pozemků. V dopise (např. od firmy Viagem) se zmiňuje zákonná povinnost řešit kůrovcovou kalamitu pod hrozbou pokuty. Cílem dopisu je navodit dojem, že vlastníkům hrozí možnost pokuty a proto by bylo lepší pozemky prodat. Pravděpodobně výrazně pod cenou. Lesní singulární společnost Ostrata o povinnosti řešit kůrovcovou kalamitu samozřejmě ví a průběžně ji řeší, takže vlastníci pozemků nemusí mít žádnou obavu, že by jim hrozila jakákoliv sankce ze strany úřadů.

Pokud přesto někdo z vlastníků o prodeji svého podílu uvažuje a bude chtít poradit, může se obrátit osobně nebo telefonicky na předsedu výboru, Tomáše Divilka. Lesní singulární společnost Ostrata má k dispozici aktuální znalecký posudek oceňující pozemky, což může výrazně pomoci pro představu skutečné hodnoty majetku. Telefon na Tomáše Divilka je 739 348 077.

Mgr. Tomáš Divilek

vedoucí oddělení bilogické výchovy a návštěvnického servisu