Obec Ostrata

Závěrečný seminář k projektu ,, Propagace tradičného řemesla košíkářství“

Dne 25.6.2011 se v obci Morkovice – Slížany konal závěrečný seminář k projektu ,, Propagace tradičného řemesla košíkářství“  . Díky  tomuto projektu  si mohli košíkáři z partnerských  obcí Rudník , Morovice- Slížany a Ostraty po dobu dvou let vyměňovat své letité zkušenosti a praktiky pletení. Samozřejmě byly pořádány kurzy pletení i pro veřejnost pod vedením zkušených mistrů košíkářů, díky  těmto kurzům  nastoupili noví učni a tak se přidalo do řad zkušených košíkářů i pár začínajících ,kteří snad budou jednou předávat své zkušenosti dalším lidem , aby toto řemeslo nebylo zapomenuto . Za obec Ostratu bych chtěl poděkovat všem účastníkům a všem lidem co se svou pílí, časem  a hlavně úsilím podíleli jak na organizačních záležitostech tak na celém průběhu projektu .

Děkujeme !!!