Obec Ostrata

Vyhodnocení sytému třídění odpadů

Vyhodnocení systému třídění odpadů

Vážení občané,
k 30. 9. 2020 skončilo období pro vyhodnocení slev na poplatku pro příští rok, tzv. MESOH rok. Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů a svezených odpadů, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za odpady.

Na co je dobré se zaměřit?

1) Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanoviště, zda máte uvedeny všechny osoby a zda všechny údaje jsou správné.

2) U domácností, které mají málo odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník a uvést v něm způsoby, jakými v dané domácnosti dochází ke snižování produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat poměr mezi obslouženým objemem nádob a pytlů u tříděného a u směsného odpadu.

3) Na nástěnce nebo v Hodnocení stanoviště je vhodné si zkontrolovat, zda máte načtené všechny svezené pytle či popelnice. V případě potřeby doplnění záznamu je možné se obrátit na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz.

Jak se přihlásit do odpadového účtu?

Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO – tyto údaje naleznete na archu s čárovými kódy, příp. získáte na obecním/městském úřadě).


Upozorňujeme, že možnost uplatnit jakoukoliv reklamaci končí 30. 11. 2020. V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz. S pozdravem kolektiv MOJE ODPADKY