Obec Ostrata

ÚSPORA NA ELEKTŘINĚ A PLYNU POMOCÍ HROMADNÉ E-AUKCE

Vážení obyvatelé,
po domluvě s obecním úřadem v obci Ostrata, společnost Terra Group investment a.s. pořádá pro občany obce Ostrata bezplatnou elektronickou aukci elektřiny a plynu pro snížení běžných nákladů každé domácnosti. E-AUKCE bude probíhat od 19.1. do 23.1.2015.
Základní informace:
E-aukce je v podstatě internetová dražba, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat zákazníky, resp. mnoho zákazníků hromadně. Výhodou E-aukce je transparentnost nabízených služeb, cen a smluvních podmínek a fakt, že dodavatelé o svého klienta poctivě soutěží za předem stanovených podmínek, které musí jednotlivý dodavatelé splňovat.
Dle výsledků nedávno uskutečněných e-aukcí očekávejte úspory až 40% na vodném a stočném a mezi 20-30 % na komoditách silové elektřiny a zemního plynu.
(E-aukce navazuje na stávající uzavřené smlouvy s garantovanou fixní cenou a bez skrytých nevýhodných obchodních podmínek. Vysoutěžené výhody jsou garantované po dobu 2 let)

Do této aukce se mohou přihlásit domácnosti i objekty mimo Váš dům, byt (Vaše chata, domácnost od Vaší rodiny ,atd.). Čím více Vás bude v aukci zapojeno, tím je možné dosáhnout celkových větších úspor. Veškerý administrativní servis zajistí pracovníci společnosti Terra Group investment a.s.
Jakým způsobem se můžete do e-aukce přihlásit?
1. Ve vaší obci vás navštíví naši organizátoři E-aukce u vás doma, kde s vámi vyplní přihlášku do e-aukce a vysvětlí veškeré potřebné dotazy
2. Můžete si též domluvit termín návštěvy našeho energetického poradce, který s vámi vyplní přihlášku a převezme kopii vašeho vyúčtování u vás doma
(Volejte v pracovní dny od 11-20 hod. tel.739 081 250)
V případě ,že chcete do aukce přihlásit vaši firmu ,tedy smlouvy v sazbě „C“ vedené na IČO kontaktujte nás prosím s konkrétními případy na uvedeném tel. čísle.