Obec Ostrata

Sv. Anna

Ani se to nezdá, ale pamětníci připomínají, že se u kapličky v Ostratě scházíme na svátek sv. Anny už 15 let. Asi by se slušelo připomenout zásluhy těch, co se o výstavbu, jakkoliv zasloužili. Ale i těch, co se o kapličku a nejbližší okolí průběžně vzorně starají, jako jsou členky místní skupiny Červeného kříže.

A když se k tomu ve správné datum přidá dobré počasí a organizátorské schopnosti našich hasičů, je z toho hned slavnostní den zahájený pobožností ke sv. Anně právě u naší kapličky. Pro připomenutí ještě zvonil na kapli zvon. Mši předcházel průvod od obecního úřadu vedený dobrovolnými hasiči ve slavnostních uniformách a podpořený početnou dechovkou. U vyzdobené kapličky bylo připraveno pro účastníky mše sezení ve stínu pod stany, připraven byl už i pan Přívara zajišťující střídavě s dechovkou hudební doprovod a schola pod vedením p. Kočí. Celkové ozvučení měl vzorně připraveno p. Martin Čmelák.

Mši celebroval otec František Sedláček. Před zahájením ještě všechny farníky, hosty a otce Sedláčka přivítal starosta. Počet účastníků byl jako vždy vysoký, takže slavnostnímu rázu opravdu nic nescházelo. Po skončení ještě starosta hasičů p. Mahďák všechny pozval na odpolední program připravený od 15. hodiny na Výletišti. Pak se průvod zase vrátil od kapličky k obecnímu úřadu, kde bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení.

Od 15. hodiny se nadějně zaplňoval prostor výletiště a všude bylo rušno díky přítomnosti dětí. Kolotoč, skákací hrad, stánek se zmrzlinou, malování na obličej, to byla ta správná lákadla. K tomu kapela Soaré vytvářela potřebnou kulisu. … No a nebýt toho deště, žili bychom tam spokojeně možná až doteď.

Ale tak už to někdy bývá, že člověk míní, příroda a pán Bůh mění. A tak jsme se kolem 19. hodiny spokojeni, ale i trošku zklamáni, rozešli do svých domovů. Asi tu rozehranou partii ještě musíme dokončit, jen je otázkou, kdy.

Děkujeme všem pořadatelům i sponzorům a čekáme na pokyn.