Obec Ostrata

Štědrovečerní slavnostní obřad u kapličky

Pravidelná zvonění zvonu z kapličky na Štědrý den doplnilo zvonění mezi 19,55 až 20,00 h. Bylo to pozvání ke slavnostnímu obřadu vigílii – slavnosti v předvečer výročí narození Ježíše Krista. Slavnost zahájila dechová sekce několika koledami. Vigílii sloužil otec František Sedláček. Na závěr slavnostní ráz večera potvrdila procítěným přednesem vánoční skladbičky na zobcovou flétnu Eliška Červenková. Poděkováním otci Františkovi, účinkujícím a zúčastněným a přáním ke svátkům i do nového roku oficiální část ukončil starosta. Počasí odpoledne nedávalo moc šancí k návštěvě, náledí bylo značně nebezpečné zejména pro starší generaci. Nakonec přeci jen led ustoupil a návštěva byla jako obvykle velmi pěkná i přes drobný déšť. Než se lidé rozešli zpět do svých domovů, stačili si ještě popřát ke svátkům a vyměnit pár povzbudivých slov, někdy i se štamprlkou slivovičky.