Obec Ostrata

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích