Singulární spolek

Lesní singulární společnost Ostrata, spolek, je dobrovolným sdružením vlastníků spoluvlastnických podílů lesních pozemků v katastrálních územích Ostrata, Hvozdná a Štípa. Spolek byl založen 27. června 2019 na ustanovující schůzi schválením stanov spolku. Svou činností navazuje na činnost Singulárního sdružení Ostrata, které vzniklo 5. června 1995

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Statutárním orgánem je pak Výbor spolku. Má pět členů a je volen Valnou hromadou na pět let.

Členové výboru:
Mgr. Tomáš Divilek, předseda (tel. 739 348 077)
Miloslav Bartoň, místopředseda
Michal Vrána, jednatel
Josef Bobál
Ing. Miroslav Gargulák

Odborný lesní hospodář: Ing. Evžen Babík (tel. 577 901 217)

Ceník samovýroby dřeva v lokalitě Hájky pro zimní období 2021/2022


PODÍLNÍCI:
do 10 m3 – 100 Kč/ m3
nad 10 m3 – 300 Kč/ m3

NEPODÍLNÍCI (jen v případě nezájmu o dřevo ze strany podílníků):
pouze měkké dřevo, jednotná cena – 400 Kč/ m3

Pokácení a odvoz je na vlastní náklady. V případě zájmu kontaktujte hajného Ing. Evžena Babíka, tel. 577 901 217.

V roce 2020 se uskutečnilo zasedání Valné hromady spolku v pátek 18. září. Zápis z Valné hromady je ke stažení níže.