Singulární spolek

Lesní singulární společnost Ostrata, spolek, oznamuje, že v návaznosti na Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření ruší zasedání Valné hromady spolku, svolané na pátek 27.3.2020 v 18:00 hodin na Obecním úřadě v Ostratě. Zároveň se ruší i zasedání náhradní Valné hromady spolku svolané na pátek 27.3.2020 v 18:30 hodin tamtéž. O novém termínu Valné hromady bude spolek všechny spoluvlastníky pozemků s předstihem informovat. Děkujeme za pochopení.

Lesní singulární společnost Ostrata, spolek, je dobrovolným sdružením vlastníků spoluvlastnických podílů lesních pozemků v katastrálních územích Ostrata, Hvozdná a Štípa. Spolek byl založen 27. června 2019 na ustanovující schůzi schválením stanov spolku. Svou činností navazuje na činnost Singulárního sdružení Ostrata, které vzniklo 5. června 1995.

Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Statutárním orgánem je pak Výbor spolku. Má pět členů a je volen Valnou hromadou na pět let.

Členové výboru:

Mgr. Tomáš Divilek, předseda (tel. 739 348 077)

Miloslav Bartoň, místopředseda

Michal Vrána, jednatel

Josef Bobál

Ing. Miroslav Gargulák

Odborný lesní hospodář: Ing. Evžen Babík (tel. 577 901 217)