Obec Ostrata

Singulární společnost Ostrata

Singulární společnost Ostrata oznamuje, že v souvislosti s likvidací kůrovcového dřeva nabízí všem členům spolku do konce roku 2019 samotěžbu kůrovcového dřeva v objemu do 10 m3 na člena jen za práci. Zájemci, prosím, hlaste se u hajného Evžena Babíka (telefon 577 901 217) nebo u předsedy singulárního spolku Tomáše Divilka (telefon 739 348 077). Pokud nedojde k vytěžení, budou moci členové těžit více, případně bude dřevo nabídnuto na začátku roku 2020 za úplatu nečlenům.