Sběrný dvůr na bioodpad v Ostratě – PROVOZNÍ ŘÁD

Článek 1.
Do sběrného dvora patří : listí , tráva ,zbytky rostlin , kořeny a listy zeleniny ,květiny , okrajky brambor, mrkve , větve do  průměru 8 cm a zbytky keřů.

Článek 2.
Do sběrného dvora nepatří: kořeny stromů ,papír , lepenka,textil, plasty ,stavební suť a uhynulá zvířata.

Článek 3.
Využití kompostu a drceného bioodpadu: drcený bioodpad a kompost si  mohou občané  pro svou potřebu odvážet zdarma , vždy v otevírací době dvora.

Článek 4.
Provoz dvora: předpokládaný provoz dvora od 15. března do 15. listopadu

OTEVÍRACÍ DOBA

  • KAŽDOU STŘEDU
  • LETNÍ ČAS :                  16 30  – 18 30 hod.
  • ZIMNÍ ČAS :                  15 30  –  17 30 hod.