Obec Ostrata

Sběr velkoobjemového odpadu

Obecní úřad organizuje na úterý 20. 10. 2015 od 7,30 do 12,00 h sběr velkoobjemového odpadu

Odpad připravte u komunikace před domem. Sběr bude probíhat systémem dům od domu.

Co do velkoobjemového odpadu patří: starý nábytek, koberce, linolea, umývadlo, toaleta, drobný stavební odpad – jako sádrokartonové desky. Stará okna jen výjimečně a v malém množství, tyto přednostně řešit s realizátorem výměny oken !

Do velkoobjemového odpadu nepatří: elektronika a domácí spotřebiče všeho druhu, stavební suť, kusy betonu nebo zdiva, kovový odpad, plechovky s barvami, oleji nebo tuky, pneumatiky, azbest apod.