Obec Ostrata

Rekonstrukce místní komunikace v Ostratě s dotací od Zlínského kraje

Občané bydlící v oblasti severovýchodního záhumení od konce října užívají nově zrekonstruovaný úsek místní komunikace.

Po dobu cca 2 měsíců se stavbaři vypořádávali s nástrahami především v odvodnění a s počasím, které nebylo pro tuto práci ideální.

Celkové náklady byly původně stanoveny na 1 400 000 Kč, ale konečná suma dosáhla především právě díky rozšíření prací na systému odvodnění 1 986 216Kč.

To i při přislíbené dotaci z prostředků Zlínského kraje v max. úrovni 560 000 Kč bude znamenat snížení našich vlastních zdrojů na financování příštích investičních akcí.

Obec Ostrata