Program zasedání OZ Ostrata – konaného v pondělí 9. 7. 2018 od 18,00 h

. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu zasedání

3. Projednání návrhu a schválení rozpočtového opatření č. 4 na rok 2018

4. Projednání a schválení počtu zastupitelů na příští volební období

5. Diskuse

6. Závěr

V Ostratě 1. 7. 2018

Ing. Miroslav Gargulák

starosta

Vyvěšeno: 01.07.2018

Sejmuto: 10. 07. 2018