Obec Ostrata

Program mimořádného zasedání OZ Ostrata

Program mimořádného zasedání OZ Ostrata konaného 25. 2. 2015 od 19,00 h:

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Volba hodnotící komise pro výběr dodavatele 3. Diskuse 4. Závěr

V Ostratě 18.2. 2015 Ing. Miroslav Gargulák starosta