Pozvánka na vánoční pouť ke štípskému jezulátku

Poutní místo Štípa je známé zejména díky zázračné sošce Madony, ke které po staletí přicházejí poutníci. Pro tuto sochu započal slavný Albrecht z Valdštejna budovat současnou svatyni, aby socha měla důstojné místo, což se také podařilo a sochu je možno spatřit na hlavním oltáři. V období Vánoc, ale poutníci přicházejí na vánoční pouť ke štípskému jezulátku. Jedno malé je možné spatřit v betlémě, který je vystaven v boční kapli a to druhé mnohem větší je před oltářem. V kostele je možno si také vzít do svých domovů betlémské světlo, které do Štípy dorazilo až ze samotného Betléma – z města, kde se narodil Kristus.

Půlnoční mše ve Štípě začne ve 23:00. Pro děti bude ještě speciální půlnoční mše již v 15:00.

Ve sváteční dny je kostel otevřen k prohlídce jesliček a to od 13:00 do 18:00 hodin.

Za zmínku stojí také novoroční koncert cimbálové muziky DANAJ ze Strážnice a jejich hostů, který se bude 1. ledna od 18:00. Vstupenky bude možno zakoupit i na místě.

Srdečně všechny zveme na vánoční pouť do Štípy

Bližší informace a detailní rozpis naleznete na www.stipa.cz