Pozvánka na košíkářskou výstavu do Rudníka

Obec Rudník, Centrum tradičnej kultúry v Myjave a Česko-slovenský cech košikárov Vás srdečne pozývajú na VIII. ročník podujatia Nevšedné podoby prútia – medzinárodné stretnutie košikárov v Rudníku, ktoré sa uskutoční 15. 3. 2014 v Kultúrnom dome v Rudníku (okr. Myjava).
Zájemci o výstavu se mohou hlásit na OÚ v Ostratě
Podujatie je venované rovnako košikárom ako aj ostatným výrobcom využívajúc košikárske pletiarske techniky z prírodných vlákien, ako sú pedig, slama, či papier. V tvorivých dielňach si budete môcť vymeniť svoje skúsenosti, poznatky, názory, zoznámiť sa s rôznymi technikami pletenia, košikárskymi nástrojmi, prístrojmi a rôznymi možnosťami získavania a pestovania vŕbového prútia.

Tohtoročné tvorivé dielne zameriame predovšetkým na výsadbu, starostlivosť, zber a najmä spracovanie vŕbového prútia. Predstavíme strojové zariadenia a ručné náradie na jeho lúpanie, štiepanie a hobľovanie. Touto cestou by sme vás chceli poprosiť o spoluprácu. Ak niekto z vás vlastní stroj na spracovanie prútia a Ste ochotný nám ho zapožičať počas Nevšedných podôb prútia, prosím Vás, prihláste sa nám na telefónne čísla alebo maily uvedené na druhej strane tohto listu.

Súčasťou Nevšedných podôb prútia je aj súťažná Výstava netradičných výrobkov a kuriozít z prútia. Na nej môžete prezentovať svoje netradičné výrobky a zároveň sa uchádzať o priazeň návštevníkov, ktorí budú hlasovať o najkrajší výrobok. Autor víťazného výrobku bude na konci podujatia odmenený. Na výstave privítame najmä výrobky netradičných tvarov, v ktorých bude vidieť Vaša nápaditosť, inovatívnosť a šikovnosť. Netradičné výrobky nemusia byť vyrobené iba z vŕbového prútia, ale i z iných prírodných materiálov, ako sú: lúby, slama, šúpolie, pedig a ostatné prírodné pletivá.

Do súťažnej výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia môže svoje výrobky prihlásiť ktokoľvek a jeden výrobca môže prihlásiť maximálne 3 výrobky. Ak máte záujem prihlásiť svoje výrobky, vyplňte, prosím Vás, priloženú prihlášku. V nej musíte uviesť názvom výrobku, druh použitého materiálu a najmä rozmer jednotlivých výrobkov (rozmer nemusí byť presný, potrebujeme ho kvôli príprave výstavy). Prihlášku je potrebné poslať do 3. marca 2014 na druhej strane uvedenú adresu obce Rudník. Samotné výrobky je potrebné doručiť do Rudníka (osobne, poštou, kuriérom a pod.)    do 13. marca 2014, nakoľko výstavu budeme inštalovať pár dní pred podujatím. V prípade veľkorozmerných, alebo príliš krehkých výrobkov ich po dohode s organizátormi môžete priviesť aj v deň konania podujatia (15. 3. 2014). Avšak musíte výrobok/výrobky priniesť aspoň hodinu pred registráciou (o 8. 00 hod.). Vopred neprihlásené výrobky nezaradíme do Výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia!

Tento rok budú Nevšedné podoby prútia prebiehať počas Voľby prezidenta SR. Obec Rudník zriadi v blízkej škole volebnú miestnosť, kde môžete voliť prostredníctvom voličského preukazu, o ktorý však musíte požiadať na obecnom/mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska.

Do Rudníka na Nevšedné podoby prútia môžete prísť i bez prihlásenia sa do Výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia. Svojou prítomnosťou rozšírite okruh priateľov a kolegov – košikárov. Súčasťou podujatia budú tvorivé dielne skúsených košikárov a výrobcov z rôznych prírodných pletív a  bohatý kultúrny program. Srdečne ste pozvaný!!!

 

Predbežný program podujatia:

15. marec 2014:

 

 • 09.00 – registrácia zúčastnených košikárov
   

  10.00 – vernisáž výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia 

   

  10.30 – tvorivé dielne pre dospelých

   

  11.00 – vystúpenie hudobnej skupiny 

   

  11.30 – obed 

   

  12.00 – vystúpenie detí z miestnej školy

   

  13.30 – predstavenie spôsobov spracovania prútia – zabezpečuje cech košikárov

   

  14.30 – vystúpenie umeleckého kolektívu

   

  16.00 – vystúpenie umeleckého kolektívu

   

  17.00 – vyhlásenie víťazov Výstavy netradičných výrobkov a kuriozít z prútia