Pozvánka na diskusní seminář – Práva a povinnosti rodiče dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami