Obec Ostrata

Poplatky za svoz odpadu

Obecní úřad oznamuje, že splatnost místního poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů je do 31.3.2019. Poplatek za komunální odpad činí 400 kč/osoba a poplatek za psa 100 kč a za každého dalšího 150 Kč.  Tento poplatek můžete zaplatit v hotovosti v úředních hodinách na Obecním úřadě nebo bezhotovostně. Prosím o variabilní číslo si piště na email langerova@ostrata.cz.