Palivové dřevo

Obec Ostrata nabízí palivového dřevo za částku 600 Kč/m3. Zájemci si můžou dřevo objednat na mailu obec@ostrata.cz nebo na obecním úřadě. Množství přiděleného dřeva se bude odvíjet dle počtu zájemců.