Obec Ostrata

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu ČR

Starosta obce Ostraty podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Senátu ČR
oznamuje:

1. Volby do Senátu ČR se uskuteční současně s volbami do zastupitelstva obce

v pátek 10.10.2014 od 14.0 hodin do 22.00 hodin

v sobotu 11.10.2014 od 8.0 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě, Ostrata 23

Pokyny

Hlasovací lístky budou dodány voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb . Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Volby do Senátu ČR se konají společně s volbami do zastupitelstva obce. Obálky budou barevně odlišeny. Hlasovací lístky pro Senát budou voliči vkládat do úředních obálek žlutých hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva obce do úředních obálek šedých.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

K zajištění důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen dbát pokynů okrskové volební komise.

V Ostratě 26.9.2014 Karel Krátký
starosta