Obec Ostrata

Otevření sběrného dvora

V sobotu 10.4. bude otevřen sběrný dvůr v areálu bývalé kompostárny. Na sběrný dvůr můžete odevzdat velkoobjemový odpad ( nábytek, koberce, keramika apod. ), nebezpečný odpad ( oleje, zářivky, lednice, zbytky lepidel, pneumatiky apod. ), elektroniku ( televize, rádia apod. ), velkoobjemový plast ( plastové židle, dětské vaničky apod. ). Otevírací doba 8.00 -11.00 hod. Prosíme o dodržování proti epidemiologických opatření – respirátory, rozestupy. Děkujeme.

Možnost odevzdat odpad mají pouze občané s trvalým pobytem v obci Ostrata, z tohoto důvodu je nutné předložit občanský průkaz na vyzvání obsluze sběrného dvoru.Další termíny otevření sběrného dvoru v roce 2021: 15.5., 12.6., 10.7., 14.8., 11.9., 9.10., 13.11.Arnošt Horák, starosta