Obec Ostrata

Osvědčení o úspoře emisí za obec Ostrata

Vážení občané,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s dosaženými výsledky naší obce v systému EKO-KOM za rok 2023.
V roce 2023 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 26,5 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 426 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 999 054 tun CO2 ekvivalentu (z toho 428 916 tun biogenního a 570 138 tun fosilního CO2 ekv.)*.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2023, kterých jste dosáhli v naší obci, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.