Obec Ostrata

Nabídka služeb pro občany obce Ostrata

Obec Ostrata má ve svém majetku technické prostředky, jejichž kapacity nejsou rovnoměrně v průběhu roku využitelné pro potřeby obce. Proto nabízíme část nevyužitých kapacit k využití pro potřeby občanů.

Důležité je v této souvislosti zdůraznit, že poskytování těchto služeb není prioritní činností obce – stále platí, že musí být především zabezpečeny činnosti z běžné činnosti k fungování obce.

Jedná se především o následující činnosti:

  Sazba za službu Čekání Jiné
Pronájem kontejneru o objemu 6 m3a 9 m3     150 Kč/ den  
Traktor s vlekem 650 Kč/motohod 300 Kč/hod  
Lucust +podkod, vidle 650 Kč/motohod 300 Kč/hod  
Štěpkovač s obsluhou 450 Kč/ motohod    
Man 12 t 33 Kč/km 300 Kč/hod  
Zimní údržba – shrnutí sněhu 650 Kč/motohod minimálně 200 kč    

Obec Ostrata není plátce DPH, proto jsou ceny konečné. Platnost ceníku je stanovena do 31.12.2022.

Zájemce projedná proveditelnost prací se starostou na telefonním čísle 736 489 733. Platba může proběhnout převodem na účet obce nebo v hotovosti na základě vystavené faktury.

Dále nabízíme kopírování písemností:

A4 černobílá                           1Kč /strana

A4 barevná                             2,50Kč/ strana

A3 černobílá                           2kč/ strana

A3 barevná                             5 Kč/ strana

Kopírovací služby jsou včetně papíru, úhrada výhradně v hotovosti.