Morkovické hody

4. sobota v červnu byla jako už tradičně termínem pro konání Morkovických hodů. Tato akce je každým rokem příležitostí, kde se setkávají vyznavači tradic, lidové kultury a lidových řemesel z obcí zapojených v nedávné minulosti do projektu zaměřeného na obnovu košíkářství – z Rudníku, z Ostraty a domácích z Morkovic. Projekt oficiálně skončil, ale přátelství přetrvávají. A občané, kteří si našli čas a vyrazili na „výlet“ to mohou potvrdit. Přivítání starostou Morkovic a péče morkovických pořadatelů o hosty byly příkladné. Příjemné bylo pro zúčastněné i setkání se slovenskými kamarády. Po příjemně stráveném dopoledni v prostorách Košíkářského muzea následoval přesun do místní restaurace, kde byl pro hosty připraven dobrý oběd. Odpoledne pak bylo vyhrazeno pro kulturní zážitky. V amfiteátru následoval kulturní program, kde vystupovali místní amatérští umělci, školáci všech věkových skupin, ale nechyběli i atraktivní hosté. Kolem 17. hodiny byla připravena v opravovaném zámku módní přehlídka – přehlídka dobových kostýmů. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Josefovi Mahďákovi za bezpečný převoz výletníků, všem účastníkům pak za dobrou reprezentaci obce. Jen škoda, že se nás sešlo z Ostraty jen 8 ve věkové skupině 65+.