Mobilní rozhlas

Od nového roku budeme spouštět pro občany službu Mobilní rozhlas, díky kterému budete moc sledovat novinky, zprávy a informace z obce na svém mobilním telefonu. Je k tomu potřeba provést registraci, a to přes registrační formulář na adrese: ostrata.mobilnirozhlas.cz, nebo registračním letákem, který je součástí aktuálního Zpravodaje, který odevzdáte na obecním úřadě. Každá domácnost registruje jedno telefonní číslo. Prosíme zájemce, kteří budou mít o službu zájem a registraci budou chtít provést pomocí registračního letáku, aby nám tyto vyplněné letáky dodali v měsíci lednu na obecní úřad. Předpokládaný zkušební provoz plánujeme od února 2021.