Obec Ostrata

Mikuláš 2018

Byl to ale nápor na sobotu. Sotva byl u konce zabíjačkový kotlík, začaly přípravy sálu na další program – tentokráte pro nejmladší. Mikulášská nadílka s programem pro děti všech věkových skupin začala v 15 hodin. Děti se mohly vyhrát v dílničce, nechat si „vylepšit“ obličej malováním, zapojit se do her a soutěží moderovaných paní Mgr. Světlanou Divilkovou. Nějak to ale rychle uteklo a v 17 hodin nadšené výrazy u některých jedinců pozvolně bledly. To, když v sále zhasla světla, nahradily je jen prskavky, a Světlanka ohlásila příchod čerta, jak jinak – i s andělem a Mikulášem. A pochopitelně s dárkovými balíčky, které byly dětem vydávány po odříkání básničky nebo odzpívání krátké písničky. No a pak už jen společné foto s Mikulášovou družinou a hajdy na kutě. A nyní zas dlouhé čekání a nuda, než přijdou Vánoce. Nebo to vidíte jinak?

Myslím, že děti budou souhlasit, když pochválím děvčata ze sboru dobrovolných hasičů a zastupitele, kteří akci připravili a na místě také pomohli organizovat.