Obec Ostrata

Košt slivovice

Obec Ostr

Obec Ostrata pořádá 7. ročník “ Koštu slivovice o putovní pohár starosty obce Ostrata „, který se uskuteční v pátek 17.3.2023 od 18.00 hod. Zájemci o klání o nejlepší slivovici v obci se můžou přihlásit na obecním úřadě, kde vyplní přihlášku, odevzdají 1l vzorku slivovice v čiré a neoznačené láhvi a uhradí organizační poplatek ve výši 200,- kč. Příjem vzorků bude ukončen v pondělí 13.3.2023 v 17.00 hod. Zájemci, kteří odevzdají svůj vzorek, se stávají i hodnotiteli soutěžních vzorků, nebo delegují za sebe náhradníka.Arnošt Horák, starosta