Obec Ostrata

iRating obce Ostrata

V uplynulých dnech Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření obcí České republiky. Obec Ostrata získala za rok 2017 druhý nejvyšší stupeň hodnocení a to B+. Toto nadprůměrné hodnocení jsme získali i v roce 2015 a 2016. Stejné hodnocení získalo v naší kategorii (200 – 500 obyvatel) ve Zlínském kraji pouze deset obcí.

Ratingové hodnocení vypovídá spravedlivě o tom, v jaké je obec celkové finanční kondici. Posuzuje se míra závislosti obce na úvěrech a dotacích, aktivita obce při uskutečňování svého poslání a schopnost financovat své investiční záměry z vlastních prostředků.

Je to výpočet, který se pro každou obec počítá stejně podle postupů používaných v bankách. Do výpočtu nezasahuje žádný subjektivní názor jednotlivce, komise nebo poroty. Používají se rozpočtové a účetní ukazatele za dva roky a výsledky se ještě porovnávají s ostatními obcemi. Výsledkem je ratingový stupeň.

Dobrý ratingový stupeň je signálem pro veřejnost, že služby obyvatelům jsou bezpečně financovány a vedení obce hospodaří zodpovědně. To se navíc bezpečně potvrdí, jestliže se rating obce rok od roku zlepšuje.

Více informací můžete získat zde: https://www.informaceoobcich.cz/detaily-obci/